UYGULAMALARIMIZ

Yangın Yalıtımı

Yangın yalıtımı, olası bir yangın sonucu meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek için binalara yapılan bir tür yalıtım uygulamasıdır. Ev, işyeri, okul, hastane, fabrika vb. mekanlarda bulunan araç ve gereçlerin neredeyse tümü yanma özelliği gösteren malzemelerden oluşmaktadır. Bu tür malzemeler yangın riskini arttırmaktadır. Öyle ki ısının hava ile birleşimi sonucunda ortaya çıkan olası bir yangın durumunda alevler yanıcı özellik gösteren malzemelerin tutuşması sonucu büyümekte ve can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Yangının yıkıcı etkilerinden korunmak, ve/veya en aza indirmek için yangın yalıtımı tüm binalara uygulanması önerilmektedir.

Yangın yalıtımı, yangın durumunda oluşan ısı, alev ve dumanın yayılmasını geçiktirmektedir. Yangın oluşumunun önüne engellememekle birlikte yangın yalıtımı, yangın anında binanın güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için yeterli zamanı kazandırmaktadır. Zaman bu noktada hayati bir öneme sahiptir. Çünkü yangın anında kontrol edilemeyen alevler ve oluşturduğu duman binanın tahliyesini zorlaştırmaktadır. Yangın yalıtımı ile binada yangına karşı dayanıklı güvenilir bölgeler oluşturulmaya çalışılır. Böylece bina çökmeden yangına müdahale edilebilmektedir.

Yangın yalıtımı, yangına müdahale edilerek söndürülene kadar ayakta kalması için taşıyıcı kolonlara, güvenli kaçış alanlarına uygulanmaktadır. Ayrıca yangının dışarıya sıçramaması için duvarlara, tavana, zemine ve çatıya da uygulanmaktadır. Kullanılan malzemeler yangına karşı dayanıklı, yanmaz özellik gösteren özel malzemelerden oluşmaktadır. Sağlık açısından herhangi bir zararlı etkisi bulunmayan söz konusu bu malzemeler, çoğu zaman ısı yalıtımı da sağlamaktadır.

Binalarda Yangın Yalıtımı

Binalarda yangın yalıtımı, olası bir yangın anında alevlerin ve dumanların yayılmasını geciktirerek güvenli bir şekilde binanın çökmeden önce boşaltılmasına zaman kazandırmaktadır.

Sanayide Yangın Yalıtımı

Yangın, tutuşma sıcaklığına erişmiş bir madde ile havanın teması sonuçu ortaya çıkan kimyasal bir reaksiyondur. Bu reaksiyon ile yanan maddenin içinde bulunan kimyasal enerji ortaya çıkar ve bu enerji ısı, ışık ses gibi farklı formlarda kendini görünür kılmaktadır.

Çatılarda Yangın Yalıtımı

Olası bir yangın durumunda bina çatısının çökmemesi ve yangının çevre binalara sıçramaması için çatılarda yangın yalıtımının uygulanması gerekmektedir. Genel olarak çatıların iç kısımlarına uygulanan yalıtım uygulaması…