UYGULAMALARIMIZ

Site Yöneticiliği

Şehir nüfusunun arttığı ancak yaşam alanı için var olan yüzölçümünün aynı kaldığı günümüzde site ve apartmanlar yaşam alanı olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Birbirini tanımayan insanların bir araya gelerek yaşadıkları apartman ve sitelerde rahat ve konforlu bir hayat sürmek, düzeni ve huzuru sağlamak için uyulması gereken belli bir takım kurallar bulunmaktadır. Apartman ve site giderlerinin ödenmesi, düzenli bakım ve tadilat işlemleri için aidatların ödenmesi, ortak kullanım alanlarının kullanımı vb. konular bu kural ve sorumluluklar arasında yer almaktadır. 8 ve üstü yaşam alanına (daireye) sahip olan apartman ve sitelerde apartman düzen ve huzuru sağlamak, aidatların toplanması, giderlerin takip edilmesi, tadilat ve bakım işlemlerinin tedariki vb. konularla yakından ilgilenecek apartman ve site yöneticileri seçilmektedir. Günümüzde apartman ve site yöneticiliğini profesyonel olarak yerine getiren bağımsız firmalarda yaygın olarak apartman ve site yönetiminde daire sakinleri tarafından tercih edilmektedir.

Gelir/Gider Online Takip

Apartman yönetimi, aidat toplama, gider takibi yapmak, makbuzları saklamak, karar defterine kayıt, kat maliklerini ve kiracıları bilgilendirmek ve hatta en önemlisi daha şeffaf bir yönetim için belli aralıklarla rapor hazırlamak vb. basit bir uğraş gibi görünse de çoğu zaman karmaşık ve stresli bir iş haline gelmektedir. Ancak online gelir/gider takip programı sayesinde apartman yönetimine dair zaman alan, stres yaratan tüm karmaşık işlemleri kolayca yürütülebilmektedir.

Apartman ve site yönetimini oldukça kolaylaştıran ve profesyonelleştiren online gelir gider takip programı saniyeler içinde aidat ve gider takibi yapabilme, fatura, makbuz çıkarabilme, asansör, temizlik, güvenlik vb. ek hizmet sağlayıcılarla etkileşim kurabilme, içra takibi yapabilme, kat maliklerine SMS ve mail bilgilendirmesi yapabilme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca kolayca günlük, haftalık, aylık ve yıllık dönemlerde rapor hazırlayabilme olanağını kullanıcılarına sunarak daha şeffaf bir apartman yönetim deneyimi sağlamaktadır.

Danışmanlık

Kat Mülkiyeti Kanunu, apartman ve toplu yaşam alanlarında kat maliklerinin, kiracıların, apartman yöneticilerin görev sorumluluklarını açıkça içermektedir. Kat Mülkiyeti Kanununda apartman bakım ve onarım, aidat ve gider toplanması, karar defterine nasıl işleneceği ve resmi olarak nasıl saklanması gerektiğine kadar detaylı bilgi bulunmaktadır. Yine de apartman yöneticiliğinde büyük ve/veya küçük sorunlar yaşanabilmektedir. Örneğin, aidat ödemelerinde eksiklikler, toplantıda alınan kararların uygulanamaması, gider takibinin yapılamaması, yöneticinin şeffaf bir yönetim sağlayamaması vb. konular apartman yaşamında huzursuzlukların yaşanmasına neden olabilmektedir.

Profesyonel site yönetimi, söz konusu bu huzursuzlukları önlemek ve daha rahat, huzurlu bir yaşam sürdürülmesi için danışmanlık hizmetleri vermektedir. Böylece apartman yönetimini profesyonel site yönetim firmasına vermeden de profesyonel yönetim deneyimi yaşanabilmektedir.

Profesyonel Site Yöneticiliği

Profesyonel site yönetimi, apartman ve site yönetiminde gerekli olan huzur, aidat ve gider takibi vb. tüm yönetsel işlemlerin Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında belirtilen maddelere uygun olarak profesyonel yönetim firmalarınca takip edilmesidir. 

Profesyonel yönetim, kat malikleri ve kiracıların rahat ve konforlu bir şekilde yaşamlarına devam edebilmeleri için apartman gelir ve gider takibi yapmakta, aidat toplama işlemlerini yürütmekte, apartman ve site için gerekli tadilat ve onarım işlemleri ile ilgilenmekte, temizlik, asansör bakımı ve tamiri, havuz bakımı, peyzaj, güvenlik vb. tüm işlemlerle profesyonel olarak ilgilenmektedir.