UYGULAMALARIMIZ

Ses Yalıtımı

Bir kaynaktan ortaya çıkan ve titreşim yaratarak havada dağılarak oluşan fiziksel olaya ses denilmektedir. Ses yoğun bir şekilde varlık gösterdiğinde gürültüye dönüşebilmektedir. Bir çevre sorunu olarak kabul edilen gürültü yoğun olarak maruz kalındığında insan yaşamını zorlaştırabilmektedir. Bu nedenle hem insan yaşamını kolaylaştırmak hem de daha konforlu ve rahat bir yaşam alanı oluşturmak için ses yalıtımı yaptırılması önerilmektedir.

Ses yalıtımı, en genel tanımıyla bir ortamda oluşan seslerin başka bir ortama geçerek rahatsızlık vermesini engelleyen yalıtım türüdür. Ses yalıtımı ortaya çıkan ses ve gürültünün zararlı etkilerinden korunmak için yaptırılmaktadır. Ses yalıtımı apartman gibi toplu yaşam alanları bulunan binaların yanı sıra sosyal alanlarda da uygulanabilmektedir. Öyle ki, ses yalıtımının genel kullanım alanları arasında okul, hastane, yurt, otel, işyeri, fabrika, sanayi kuruluşları, sinema, konser salonu, asansör, jeneratör, kalorifer dairesi, ses stüdyoları, restoran, gece kulübü gibi mekanlar sayılabilmektedir.

Ses yalıtımı yaptırmanın amacı ortamdaki sesi kontrol altına almaktır. Yumuşak ve gözenekli yüzeyler sesi yutma özelliğine sahiptir. Bu sebeple ses yalıtımı yaptırılırken sesi geçirmeyen veya daha az ses geçişi sağlayan yumuşak ve gözenekli yalıtım malzemelerin kullanılması önerilmektedir.

Binalarda Ses Yalıtımı

Dalgalar halinde yayılan ve katı, sıvı cisimlerin titreşmesi ile oluşan ses, bir enerji türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Sesin iletilmesi için bir taşıyıcı ortama ihtiyaç bulunmaktadır. Atmosfer ses iletişimin en yoğun olarak gerçekleştiği ortamdır.

Sanayide Ses Yalıtımı

Duymak istenmeyen ve insanı uzun süre maruz kaldığında rahatsız eden sesler olarak tanımlanan gürültü, sanayi ortamlarında yoğun olarak varlık göstermektedir. Hava yolu ile yayılabilen gürültü sayani ortamlarında sıklıkla görülmektedir.

Çatılarda Ses Yalıtımı

Çatı, bir binanın en önemli parçasıdır. Gerekli önemi ve özenin gösterilmediği çatılar çoğu zaman her yıl bakım gerektirmektedir. Bu nedenle özellikle çatılarda yaptırılan işlemlerin doğru ve kaliteli malzeme kullanılarak uygulandığından emin olunmalıdır.