UYGULAMALARIMIZ

Şantiye Şefliği

Şantiyenin denetlenmesi, inşaat projelerinin yürütülmesi vb. sorumluluklara sahip olan kişiye şantiye şefi denilmektedir. Şantiye şefinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapı ruhsatı verilen her türlü inşaat, yapım ve yıllık alanında üstlendiği görev ve sorumluluklar, 2 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik” de açıkça belirtilmektedir.

Şantiye şefinin görev ve sorumlulukları arasında;

  • İnsan gücü ve kaynaklarının yeterli olmasını sağlamak,
  • Görevleri ve inşaat önceliklerini mevcut plana göre koordine etmek,
  • Genel ve günlük çalışan sorumluluklarını ve ihtiyaçlarını tahsis etmek,
  • Makine ve ekipmanların kullanımı denetlemek
  • Acil durumlarda belirlenen prosedürleri uygun bir şekilde uygulandığından emin olmak,
  • Şantiye içerisinde meydana gelen iş kazalarının raporlarını hazırlamak,
  • Harcama ve bütçe takibi yapmak,
  • İş zaman çizelgesi oluşturmak ve ekibin katılımını sağlamak gibi görevler yer almaktadır.