UYGULAMALARIMIZ

Isı Yalıtım

Isı yalıtımı, kelime anlamı itibariyle termal temasta bulunan nesneler arasındaki ısı transferinin azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Isı sıcaklık farklı bulunan ortamlarda, sıcaklığın yüksek olduğu yönden düşük olduğu yöne doğru geçme eyleminin engellenmesine ısı yalıtımı adı verilmektedir. Isı farkı olan mekanlar arasında ısı geçişi, iki mekan arasında bulunan yapı malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısına bağlı olarak değişim göstermektedir.

Isı yalıtımı, kış aylarında ısıtılan havanın yaz aylarında ise soğutulan havanın içeride kalmasını sağlamaktadır. Isı transferinin minimuma indirilmesi harcanan enerjinin azaltılmasıyla ciddi anlamda enerji tasarrufu yapılmasını sağlamaktadır. Manisa ısı yalıtımı ya da genel kullanım şekliyle ısı izolasyonu, dış cephe duvarları, cam ve doğramalar, çatılar, döşeme ve yer zemini, tesisat gibi ısı transferinin en yoğun olarak görüldüğü alanlara uygulanmaktadır. Bu nedenle ısı yalıtımı genel olarak duvarlara, temellere (döşemelere) ve çatılara uygulanmaktadır. 

Günümüzde inşa edilen yeni binalara ısı yalıtımı uygulanması zorunludur. Bunun yanı sıra eski binalarında ısı yalıtımlarının yaptırmaları gerekmektedir. Çünkü 2000 yılında yürürlüğe giren Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ne göre yeni binaların yanı sıra eski binaların da ısı yalıtımı yaptırarak Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Duvarlarda Isı Yalıtımı

Isı yalıtımı, sıcaklık farklılıkların çok olduğu durumlarda ısı kayıplarını engellemek ve enerji tüketimini en aza indirmek için bina iç ve dış duvarlarına, cam ve pervazlara, kirişlere, çatı ve döşemelere uygulanan bir tür izolasyon işlemidir.

Döşeme Isı Yalıtımı (Temel Isı Yalıtımı)

Binalarda duvarlar ve pencerelerden sonra en fazla ısı transferi çatı ve döşemelerden gelmektedir. Temel ısı yalıtımı ismiyle de uygulanan döşeme ısı yalıtımı, döşeme betonu altından ısı yalıtımı olarak bilinmektedir.

Çatı Isı Yalıtımı

Binalarda çatı kaynaklı ısı kaybı ortalama olarak %20 ila %25 civarıdır. Bina için tasarlanan çatı modeli, çatı eğimi, çatı yapımında kullanılan malzeme ve bu malzemelerinin kalitesi çatıda gerçekleşen ısı kayıplarını etkilemektedir.