UYGULAMALARIMIZ

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji kimlik belgesi, bir tür enerji tüketim sınıflandırma belgesidir. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerji ve enerji kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasını, enerji israfını önlemek ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak için binanın asgari enerji ihtiyacı ve tüketimini sınırlayan bir belgeye enerji kimlik belgesi denilmektedir.

Genel olarak ev beyaz eşyaları için geçerli olan enerji ihtiyaç ve tüketimini gösteren enerji kimlik uygulaması binalar içinde geçerli hale gelmektedir. Yeni binalarda alımı zorunlu olan enerji kimlik belgesi, 2020 tarihine kadar eski binalarında başvurarak alması zorunlu kılınmıştır.